PRZYPOMINAMY

Trwa zbiórka makulatury. Szczegóły w zakładce Aktualności.

W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów - na lekcjach i na przerwach. W razie potrzeby uczniowie mogą skorzystać z telefonu w sekretariacie.

Świetlica szkolna

 Świetlica szkolna

czynna

od poniedziałku do piątku  w godzinach 06.30 - 16.30.

Przypominamy, że warunkiem korzystania  z obiadów jest złożenie w świetlicy KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY. Kartę można pobrać w świetlicy lub na stronie internetowej w zakładce INFORMACJE.

Ceny obiadów w listopadzie 57 PLN (odliczono za dzień wolny 12 listopada).

Osoby mające odliczenia za poprzedni miesiąc dokonują wpłat według informacji uzyskanej od kierownika świetlicy.

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności na  konto od 1(nie wcześniej!) do 10 każdego miesiąca!

 

KONTO: 25 8448 0004 0018 9718 2030 0011

 

Jadłospis

OBIADY 12.11-16.11

Numerami oznaczono alergeny znajdujące się w posiłkach. Wykaz alergenów pod Jadłospisem.

Poniedziałek

Dzień wolny

Wtorek

Zupa pomidorowa z makaronem  A:1,3,7

Środa

Sznycel z kurczka, ziemniaki, kapusta kiszona gotowana, kompot A:1,3,7,12

Czwartek

Fasolka po bretońsku, chleb, herbata A:1,7,12

Piątek

Łosoś, ziemniaki, surówka z białej kapusty z majonezem, kompot 1,3,7,12

Wykaz alergenów.pdf

Zwolnienie z zajęć

Tutaj można pobrać zwolnienie z zajęć w formacie pdf.

Zwolnienie z zajeć.pdf

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIÓRZE

Niedziela 18.11.2018

Informacje

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA UCZNIOW.pdf

Zgloszenie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 należy składać najpóźniej do 29 czerwca 2018.

Wnioski można pobrać w szkole oraz na stronie internetowej.

Poniżej można pobrać wniosek o przyjęcie do świetlicy oraz zgłoszenie na obiady.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ 2018/19.pdf

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ODIADY 2018/2019.pdf

Czas trwania lekcji

1. lekcja od 8:00 do 8:45       10 minut przerwy

2. lekcja od 8:55 do 9:40       10 minut przerwy

3. lekcja od 9:50 do 10:35      10 minut przerwy

4. lekcja od 10:45 do 11:30     20 minut przerwa obiadowa (dla uczniów SP)

5. lekcja od 11:50 do 12:35     15 minut przerwy

6. lekcja od 12:50 do 13:35     10 minut przerwy

7. lekcja od 13:45 do 14:30     10 minut przerwy

8. lekcja od 14:40 do 15:25     5 minut przerwy

9. lekcja od 15:30 do 16:15  

 

Akcje społeczne w szkole

"Góra grosza".

"Każdy znaczek wspiera misję"

Zbieramy makulaturę.

Zbieramy nakrętki.

Zbieramy baterie.

Zbieramy zużyty sprzęt elektroniczny.

"Szlachetna paczka".

"Nie truj dzieci, nie pal śmieci".

Nakrętki i baterie można przekazywać Pani Woźnej.

UWAGA!

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży prosimy wszystkich rodziców  o zapoznanie się z treścią listu Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Minister Oświaty zamieszczonego poniżej.

MEN_GIS_rodzice.pdf

„TYDZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI”

NASZA SZKOŁA RÓWNIEŻ WŁĄCZYŁA SIĘ W OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI.

PODZIĘKOWANIE

    Dziękujemy Wszystkim, którzy pamiętają o naszej Szkole i przekazują nam 1% podatku dochodowego .

   Przekazując środki finansowe wspieracie Państwo naszą działalność i pomagacie w jej udoskonalaniu.

  Cel wydania środków zostanie uzgodniony z Radą Rodziców.

UWAGA!!!

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA UCZNIÓW

 

Informacja dla rodziców dotycząca odpowiedzialności cywilnej uczniów

 

Drodzy Rodzice!

 

Bezpieczeństwo dzieci jest naszą wspólną troską. Wprawdzie zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pobytu uczniów na terenie szkoły jest zadaniem placówki, to jednak mamy nadzieję, że w codziennym wykonywaniu tego zadania możemy liczyć także na Państwa wsparcie oraz zrozumienie działań podejmowanych przez szkołę w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się dzieci, w tym także tych, które są spowodowane zachowaniem samych uczniów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją oraz o - w miarę możliwości – uwzględnienie sformułowanych w niej zaleceń.

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dzieci do lat 13 nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (na osobie, jak również w mieniu). Odpowiedzialność cywilna za ich zachowania, których skutkiem jest powstanie szkody, przechodzi jednak na te osoby, które z mocy ustawy są zobowiązane do nadzoru nad dziećmi. Może to być również Szkoła (w czasie kiedy dziecko znajduje się pod jej opieką), jeśli okazałoby się, że nadzór nie był wykonywany starannie.
 2. Po przekroczeniu granicy wieku 13 lat uczeń może już ponosić odpowiedzialność, w tym także majątkową, za swoje zachowanie będące czynami niedozwolonymi, jeśli ich skutkiem jest wyrządzenie szkody (np.. za zniszczenie mienia szkoły lub kolegów, za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu), co w praktyce może pociągać za sobą obciążenie finansowe dla rodziców niepełnoletniego ucznia.

 

 

Mając powyższe na uwadze, w trosce  o bezpieczeństwo, w tym także Państwa bezpieczeństwo prawne, apelujemy o :

 

 • Reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania ze strony Państwa dzieci,
 • Zwracanie uwagi na to, czy dziecko uczęszcza na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem zajęć oraz bezpośrednio po zakończeniu zajęć wraca do domu, ewentualnie przebywa w innym miejscu za Państwa wiedzą,
 • Zwracanie uwagi na to, czy dziecko nie zabiera do szkoły niebezpiecznych przedmiotów lub rzeczy, których z racji wieku nie powinno posiadać,
 • Przekazywanie szkole informacji o ewentualnych konfliktach między uczniami w celu podejmowania przez nią działań zapobiegających ich eskalacji, w tym stosowania przemocy psychicznej lub fizycznej w relacjach między uczniami.

 

Powyższa informacja zostanie na stałe zamieszczona w zakładce Informacje.

 

"KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI"

Uczniowie naszej szkoły nie pozostają obojętni na problem spalania śmieci. Piękny plakat związny z problemem zatruwania naszych organizmów toksynami ze spalania śmieci wykonała Iza Roj z klasy VIIIb.

Przypominamy więc o konekwencjach spalania śmieci w domowych piecach.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.

Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje o tym, że spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. A najważniejsze jest to, że szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.

Spalanie odpadów  w piecach jest także przyczyną odkładania się szkodliwych substancji w glebie i w wodach gruntowych, które powodują zatruwanie warzyw i owoców uprawianych  w przydomowych ogródkach.  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy z oddziałami gimnazjalnymi
  43-210 Kobiór
  ul.Tuwima 33

  e-mail szkola_kobior@wp.pl
 • 32 218 82 00

Galeria zdjęć