PRZYPOMINAMY!

Najbliższe konsulatacje dla rodziców odbędą się 30.10.2017 od 17.00 do 18.00.

W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów - na lekcjach i na przerwach. W razie potrzeby uczniowie mogą skorzystać z telefonu w sekretariacie.

 

Podobny obraz

Zachęcamy do pomocy cierpiącym zwierzętom przez cały rok!

Świetlica szkolna

 Świetlica szkolna

czynna

od poniedziałku do piątku  w godzinach 06.30 - 16.30.

 

Ceny obiadów w październiku 66 PLN

Osoby mające odliczenia za poprzedni miesiąc dokonują wpłat według informacji uzyskanej od kierownika świetlicy.

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności na  konto od 1(nie wcześniej!) do 10 każdego miesiąca!

 

KONTO: 25 8448 0004 0018 9718 2030 0011

 

Jadłospis

OBIADY 23.10-27.10

Numerami oznaczono alergeny znajdujące się w posiłkach. Wykaz alergenów pod Jadłospisem.

Poniedziałek

Kapuśniak, chleb A:1,9,12

Wtorek

Pieczeń z polędwicy, ziemniaki, kapusta niebieska gotowana, kompot A:7,12

Środa

Leczo z ryżem, kompot A:1,3,12

Czwartek

Gulasz, kasza bulgar z pomidorami, ogórek kiszony, kompot A:1,12

Piątek

Filet z miruny, ziemniaki, kapusta kiszona gotowana, kompot A:1,3,7,12

Wykaz alergenów.pdf

Biblioteka

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI I PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

poniedziałek

8.00 - 11.45

12.40 - 16.30

wtorek

8.00 - 10.40

11.35 - 15.30

środa

8.50 - 15.30

czwartek

8.00 - 10.40

11.35 - 16.00

piątek

8.00 - 13.40

Pracownia multimedialna czynna będzie w godzinach pracy biblioteki za wyjątkiem przerw międzylekcyjnych. 

Zwolnienie z zajęć

Tutaj można pobrać zwolnienie z zajęć w formacie pdf.

Zwolnienie z zajeć.pdf

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIÓRZE

Poniedziałek 23.10.2017

Informacje

  Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców ustalono następujące dni dodatkowo wolne od nauki w roku szkolnym 2017/2018 :

 • 2 listopada 2017
 • 18, 19, 20 kwietnia 2018
 • 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja 2018
 • 1 czerwca 2018.

  W dniach dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

Poniżej można pobrać wniosek o przyjęcie do świetlicy oraz zgłoszenie na obiady.

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ 2017/2018.pdf

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOLOWCE SZKOLNEJ 2017/2018.pdf

Czas trwania lekcji

1. lekcja od 8:00 do 8:45       10 minut przerwy

2. lekcja od 8:55 do 9:40       10 minut przerwy

3. lekcja od 9:50 do 10:35      10 minut przerwy

4. lekcja od 10:45 do 11:30     20 minut przerwa obiadowa (dla uczniów SP)

5. lekcja od 11:50 do 12:35     15 minut przerwy

6. lekcja od 12:50 do 13:35     10 minut przerwy

7. lekcja od 13:45 do 14:30     10 minut przerwy

8. lekcja od 14:40 do 15:25     5 minut przerwy

9. lekcja od 15:30 do 16:15  

 

Akcje społeczne w szkole

"Góra grosza".

"Każdy znaczek wspiera misję"

Zbieramy makulaturę.

Zbieramy nakrętki.

Zbieramy baterie.

Zbieramy zużyty sprzęt elektroniczny.

"Szlachetna paczka".

"Nie truj dzieci, nie pal śmieci".

Nakrętki i baterie można przekazywać Pani Woźnej.

Informacja!

Dzień 1 listopada jest dniem wolnym.

Dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych - szkoła organizuje jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

UWAGA!!!

Podobny obraz  Od dnia 16 października 2017 r. do dnia 30 maja 2018 r. trwać będzie zbiórka makulatury w szkole. Makulatura składana będzie w kontenerze.

Do udziału w zbiórce zachęcamy wszystkich uczniów oraz mieszkańców Kobióra.

Prosi się o przywożenia makulatury zabezpieczonej przed rozsypaniem oraz zważonej.

Wagę makulatury podaje się Pani Woźnej celem zapisu.

Przy okazji zbiórki makulatury trwał będzie konkurs w kategorii klasowej i indywidualnej.

Dla tych, którzy zbiorą najwięcej makulatury przewidziane są nagrody.

Zapraszamy!

Co w Szkole piszczy ?

Znalezione obrazy dla zapytania classroom clipart   Podobny obraz Nowy rok szkolny rozpoczęty. Można pomyśleć, że to przecież normalna rzecz, tak jest każdego roku.

To prawda,  rokrocznie  rozpoczynamy rok szkolny, ale żaden z nich nie jest taki sam, jak poprzedni.

W  Szkole zawsze panują zmiany . Przede wszystkim zmieniają się Ci, którzy Ją stanowią – nasi Uczniowie. Po wakacjach dorośleją, mają nowe pomysły.

Ten rok szkolny jest także tym, w którym mamy klasę siódmą. Zrobiła nam się ,,starszyzna” w  Szkole Podstawowej.

 W tym roku szkolnym uczyło się będzie 427 uczniów, w tym 84 to uczniowie  II i III klas Gimnazjum, wcielonego do Szkoły Podstawowej.

Ogółem Szkoła liczy 20 oddziałów klasowych, w tym 4 to oddziały Gimnazjalne.

 W czasie minionych wakacji, dzięki życzliwości Wspaniałej Rady Rodziców, kolejne  3 sale lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesne zestawy multimedialne. Dzięki nim lekcje, jak i inne zajęcia będą ciekawsze, atrakcyjniejsze dla naszych uczniów. Pomogą rozwijać wyobraźnię i poznawać piękno otaczającego świata.

 Wszyscy cieszymy się, że już niedługo zajęcia wychowania fizycznego oraz inne zajęcia sportowe będą się mogły odbywać w nowej sali gimnastycznej. Tego dnia z utęsknieniem wyczekują szczególnie nauczyciele tego przedmiotu. Dla uczniów będzie to także piękny i radosny dzień. Takiej sali jeszcze nie mieli.

 W tym roku szkolnym świetlica Szkoły Podstawowej otwarta od godz. 6.30 do godz. 16.30.

Edukacja to nie tylko lekcje

Realizacja programów, akcji i projektów

 • Mleko w szkole – program ma na celu kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych i promowanie mleka oraz jego przetworów
 • Owoce w szkole – kolejny program w szkole mający na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i propagowanie zdrowego odżywiania
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – program, w którym otrzymano dotację w wysokości 12.000,- . Dzięki programowy biblioteka szkolna została zaopatrzona w lektury,  literaturę popularnonaukową, beletrystyczną oraz inną dla naszych uczniów
 • Fluoryzacja – program realizowany przez pielęgniarkę higieny szkolnej, mający na celu kształtowanie właściwych nawyków higieny jamy ustnej.
 • Akcja MegaMisja czyli cyfrowa edukacja w świetlicy szkolnej
 • Akcja zbierania zużytych baterii – akcja ma na celu kształtowanie właściwych nawyków związanych z recyklingiem
 • Zbiórka makulatury – akcja ma na celu uczenia segregacji,
 • Trzymaj formę – akcja ma na celu edukowanie w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków i aktywnego stylu życia.
 • Akcja ekologiczna „Oczyszczamy Kobiór ze starych komórek”
 • Udział w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki  „Szkolny Klub Sportowy”

 

Akcje charytatywne prowadzone w szkole

 • Akcja „Góra Grosza” – polega na zbiórce najdrobniejszego bilonu, który przekazany jest na tworzenie rodzinnych domów dziecka. Zebrano kwotę 989,17 zł.
 • Akcja „Każdy znaczek wspiera misje” – uczniowie pod opieką nauczyciela katechety zbierają znaczki, przyczyniając się do rozwijania misji.
 • Zbiórka plastikowych nakrętek które przekazywane są na zbieranie funduszy potrzebnych na leczenie chorego dziecka. Poprzez udział w zbiórce kształtujemy właściwe postawy i uczymy pomocy i wspierania słabszych
 • Akcja pomocy bezdomnym zwierzętom pod hasłem „Odkryj w sobie radość pomagania”. W ramach akcji zebrano trzy duże kartony karmy oraz innych potrzebnych akcesoriów dla psów i kotów . Wszystko zostało przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pszczynie. Podczas trwania akcji wolontariuszki z klasy VIb propagowały idee adopcji zwierząt ze schronisk. Akcja trwa nadal i prosimy o wsparcie w imieniu smutnych, bezdomnych zwierzaków.

"KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI"

Uczniowie naszej szkoły nie pozostają obojętni na problem spalania śmieci. Piękny plakat związny z problemem zatruwania naszych organizmów toksynami ze spalania śmieci wykonała Iza Roj z klasy VIb.

Przypominamy więc o konekwencjach spalania śmieci w domowych piecach.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.

Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje o tym, że spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. A najważniejsze jest to, że szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.

Spalanie odpadów  w piecach jest także przyczyną odkładania się szkodliwych substancji w glebie i w wodach gruntowych, które powodują zatruwanie warzyw i owoców uprawianych  w przydomowych ogródkach.  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy
  43-210 Kobiór
  ul.Tuwima 33

  e-mail szkola_kobior@wp.pl
 • 32 218 82 00

Galeria zdjęć