PRZYPOMINAMY!

Przypominamy, że dni 18, 19, 20 kwietnia są dniami opiekuńczymi (bez zajęć lekcyjnych) w związku z egzaminem gimnazjalnym. Czynna będzie jedynie świetlica szkolna

W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów - na lekcjach i na przerwach. W razie potrzeby uczniowie mogą skorzystać z telefonu w sekretariacie.

 

Podobny obraz

Zachęcamy do pomocy cierpiącym zwierzętom przez cały rok!

Świetlica szkolna

 Świetlica szkolna

czynna

od poniedziałku do piątku  w godzinach 06.30 - 16.30.

 

Ceny obiadów kwietniu 45 PLN

 

Osoby mające odliczenia za poprzedni miesiąc dokonują wpłat według informacji uzyskanej od kierownika świetlicy.

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności na  konto od 1(nie wcześniej!) do 10 każdego miesiąca!

 

KONTO: 25 8448 0004 0018 9718 2030 0011

 

Jadłospis

OBIADY 16.04-20.04

Numerami oznaczono alergeny znajdujące się w posiłkach. Wykaz alergenów pod Jadłospisem.

Poniedziałek

Makaron z serem, kompot A:1,3,7

Wtorek

Kotlety mielone, ziemniaki, marchewka z groszkiem na gęsto, kompot A:1,3,7,12,

Środa

Bogracz, bułka A:1,3,12

Czwartek

Udko z kurczaka, ryż z marchewką, surówka z kapusty pekińskiej z majonezem, kompot A:1,3,7,12

Piątek

Ryba, ziemniaki, mizeria, kompot A:1,3,7,12

Wykaz alergenów.pdf

Biblioteka

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI I PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

poniedziałek

8.00 - 11.45

12.40 - 16.30

wtorek

8.00 - 10.40

11.35 - 15.30

środa

8.50 - 15.30

czwartek

8.00 - 10.40

11.35 - 16.00

piątek

8.00 - 13.40

Pracownia multimedialna czynna będzie w godzinach pracy biblioteki za wyjątkiem przerw międzylekcyjnych. 

Zwolnienie z zajęć

Tutaj można pobrać zwolnienie z zajęć w formacie pdf.

Zwolnienie z zajeć.pdf

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIÓRZE

Poniedziałek 23.04.2018

Informacje

 Organizacja rekolekcji 2018.pdf

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców ustalono następujące dni dodatkowo wolne od nauki w roku szkolnym 2017/2018 :

 • 2 listopada 2017
 • 18, 19, 20 kwietnia 2018
 • 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja 2018
 • 1 czerwca 2018.

  W dniach dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

Poniżej można pobrać wniosek o przyjęcie do świetlicy oraz zgłoszenie na obiady.

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ 2017/2018.pdf

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOLOWCE SZKOLNEJ 2017/2018.pdf

Czas trwania lekcji

1. lekcja od 8:00 do 8:45       10 minut przerwy

2. lekcja od 8:55 do 9:40       10 minut przerwy

3. lekcja od 9:50 do 10:35      10 minut przerwy

4. lekcja od 10:45 do 11:30     20 minut przerwa obiadowa (dla uczniów SP)

5. lekcja od 11:50 do 12:35     15 minut przerwy

6. lekcja od 12:50 do 13:35     10 minut przerwy

7. lekcja od 13:45 do 14:30     10 minut przerwy

8. lekcja od 14:40 do 15:25     5 minut przerwy

9. lekcja od 15:30 do 16:15  

 

Akcje społeczne w szkole

"Góra grosza".

"Każdy znaczek wspiera misję"

Zbieramy makulaturę.

Zbieramy nakrętki.

Zbieramy baterie.

Zbieramy zużyty sprzęt elektroniczny.

"Szlachetna paczka".

"Nie truj dzieci, nie pal śmieci".

Nakrętki i baterie można przekazywać Pani Woźnej.

KONKURS FLETOWY

 

 

 XV  REGIONALNY  KONKURS

GRY  NA

FLETACH  PODŁUŻNYCH

 

Maj  2018

Cele konkursu:

 •  rozwijanie muzykalności uczniów poprzez grę na instrumentach
 •  rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez praktyczne zapoznanie się z literaturą muzyczną różnych epok
 •  konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki gry na fletach podłużnych 

 

Organizatorzy:

 • Urząd Gminy w Kobiórze
 • Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy
 • Gminny Dom Kultury w Kobiórze

 

Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy prezentują grę na dowolnej odmianie fletu podłużnego.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek wychowania  pozaszkolnego (domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, kluby, świetlice ), do 16 lat.

Przewiduje się cztery kategorie :               

I  -  klasy I-IV

II  -  klasy V-VI

III  -  klasy  VII i II, III gimnazjum

IV  -  zespoły fletowe             

 (jednorodne: kwartet, trio, duet;  dopuszcza się wykonanie partii fletu basowego na wiolonczeli oraz śpiew )                                                  

3. Każdy z uczestników wykonuje:

utwór obowiązkowy ( wyznaczony przez organizatora )

utwór dowolny ( muzyka dawna, ludowa lub utwory współczesne napisane na flet podłużny ).  

Dopuszcza się możliwość wykonania przez solistę utworu dowolnego z ,,żywym” akompaniamentem (np.gitara ,fortepian ,wiolonczela).

4. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

 •  interpretację utworu
 •  intonację
 •  dobór i opracowanie repertuaru
 •  ogólny wyraz artystyczny

 

5. Zgłoszenia na kartach prosimy przesyłać wg załączonego wzoru do dnia  30.04.2017 r. na adres:

 SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Brzechwy

ul. Tuwima 33

KOBIÓR 43-210

 z dopiskiem „KONKURS  FLETOWY”

 lub na adres mailowy: sekretariat.sp33@wp.pl

 Kontakt: tel. 32  2188200, strona internetowa www.spkobior.edupage.org

 

6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu  23. 05. 2018 r. od godz. 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze.

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów nastąpi w dniu przesłuchań ok. godz.14.00

ZAPRASZAMY!

W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI NA TEGOROCZNYM KONKURSIE WYKONYWAĆ BĘDZIEMY UTWORY ZACZERPNIETE Z POLSKIEJ LITERATURY MUZYCZNEJ ( LUDOWE, PATRIOTYCZNE, KOMPOZYTOROW POLSKICH).

I_i_II_kategoria.pdf     

III_kategoria.pdf     

IV_kategoria_Duet_Sopran__Alt.pdf     

IV_kategoria_Duet_Sopran__Tenor-1.pdf

IV_kategoria_Kwartet.pdf

UWAGA!

Informacja dla rodziców i uczniów w sprawie bezpłatnych przejazdów

na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 

Zarząd KZK GOP informuje, że bezpłatne przejazdy  uczniów Metropolii na podstawie legitymacji szkolnej będą obowiązywać  do 31 maja 2018 r.

Prosimy o niezwłoczny zwrot formularzy na kartę ŚKUP. Ostateczny termin 13.04.2018r.

PODZIĘKOWANIE!!!

 

Dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają działalność

naszej Szkoły, zawsze są gotowi nam pomóc.

Pniżej w formacie pdf zamieszczamy listę przyjaciół naszej Szkoły.

Wszystkim serdecznie dziękują Uczniowie, Rada Pedagogiczna oraz Dyrekcja.

Sponsorzy pdf

 

PROŚBA!!!

Podziel się 1% podatku i przekaż naszej Szkole! Nie zmarnujemy Twojej Darowizny!

Z góry serdecznie dziękujemy!

Jeżeli możemy liczyć na Twój gest kliknij poniżej w słowo darowizna. Przy wypełnianiu PIT-u prosimy o uzupełnienie rubryki Cel szczegółowy wpisem "Szkoła Podstawowa w Kobiórze".

Darowizna

"KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI"

Uczniowie naszej szkoły nie pozostają obojętni na problem spalania śmieci. Piękny plakat związny z problemem zatruwania naszych organizmów toksynami ze spalania śmieci wykonała Iza Roj z klasy VIIb.

Przypominamy więc o konekwencjach spalania śmieci w domowych piecach.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.

Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje o tym, że spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. A najważniejsze jest to, że szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.

Spalanie odpadów  w piecach jest także przyczyną odkładania się szkodliwych substancji w glebie i w wodach gruntowych, które powodują zatruwanie warzyw i owoców uprawianych  w przydomowych ogródkach.  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy z oddziałami gimnazjalnymi
  43-210 Kobiór
  ul.Tuwima 33

  e-mail szkola_kobior@wp.pl
 • 32 218 82 00

Galeria zdjęć