Przypominamy

Rekolekcje szkolne odbędą się w dniach 6, 7, 8 lutego 2019r. Poniżej plan zajęć w czasie rekolekcji.

REKOLEKCJE SZKOLNE 2019.pdf

Świetlica szkolna

 Świetlica szkolna

czynna

od poniedziałku do piątku  w godzinach 06.30 - 16.30.

Przypominamy, że warunkiem korzystania  z obiadów jest złożenie w świetlicy KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY. Kartę można pobrać w świetlicy lub na stronie internetowej w zakładce INFORMACJE.

Ceny obiadów w styczniu 66 PLN

Osoby mające odliczenia za poprzedni miesiąc dokonują wpłat według informacji uzyskanej od kierownika świetlicy.

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności na  konto od 1(nie wcześniej!) do 10 każdego miesiąca!

 

KONTO: 25 8448 0004 0018 9718 2030 0011

 

Jadłospis

OBIADY 21.01-25.01

Numerami oznaczono alergeny znajdujące się w posiłkach. Wykaz alergenów pod Jadłospisem.

Poniedziałek

Zupa ogórkowaa, bułka A:1,7,9,12

Wtorek

Sznycel drobiowy, ziemniaki,fasolka szparagowa, kompot A:1,7,12

Środa

Bogracz, bułkaA:1,3,7,12

Czwartek

Gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, kompot A:1,7,12

Piątek

Makaron z serem, kompot  A:1,3,7

Wykaz alergenów.pdf

Zwolnienie z zajęć

Tutaj można pobrać zwolnienie z zajęć w formacie pdf.

Zwolnienie z zajeć.pdf

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIÓRZE

SPACER PO SZKOLE

Informacje

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA UCZNIOW.pdf

Zgloszenie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 należy składać najpóźniej do 29 czerwca 2018.

Wnioski można pobrać w szkole oraz na stronie internetowej.

Poniżej można pobrać wniosek o przyjęcie do świetlicy oraz zgłoszenie na obiady.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ 2018/19.pdf

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ODIADY 2018/2019.pdf

Czas trwania lekcji

1. lekcja od 8:00 do 8:45       10 minut przerwy

2. lekcja od 8:55 do 9:40       10 minut przerwy

3. lekcja od 9:50 do 10:35      10 minut przerwy

4. lekcja od 10:45 do 11:30     20 minut przerwa obiadowa

5. lekcja od 11:50 do 12:35     15 minut przerwy

6. lekcja od 12:50 do 13:35     10 minut przerwy

7. lekcja od 13:45 do 14:30     10 minut przerwy

8. lekcja od 14:40 do 15:25     5 minut przerwy

9. lekcja od 15:30 do 16:15  

 

Akcje społeczne w szkole

"Góra grosza".

"Każdy znaczek wspiera misję"

Zbieramy makulaturę.

Zbieramy nakrętki.

Zbieramy baterie.

Zbieramy zużyty sprzęt elektroniczny.

"Szlachetna paczka".

"Nie truj dzieci, nie pal śmieci".

Nakrętki i baterie można przekazywać Pani Woźnej.

WAŻNE!

WAŻNE!

Spotkanie z rodzicami podsumowujwce śródroczeodbędzie się 6 lutego 2019r.

Rodzice uczniów klas I - IV godzina 17.45.

Rodzice uczniów klas V - VIII oraz gimnazjum  godzina 17.00.

UWAGA!

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH I TRZECICH GIMNAZJUM

Terminy przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

PODZIĘKOWANIE

    Dziękujemy Wszystkim, którzy pamiętają o naszej Szkole i przekazują nam 1% podatku dochodowego .

   Przekazując środki finansowe wspieracie Państwo naszą działalność i pomagacie w jej udoskonalaniu.

  Cel wydania środków zostanie uzgodniony z Radą Rodziców.

"KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI"

Uczniowie naszej szkoły nie pozostają obojętni na problem spalania śmieci. Piękny plakat związny z problemem zatruwania naszych organizmów toksynami ze spalania śmieci wykonała Iza Roj z klasy VIIIb.

Przypominamy więc o konekwencjach spalania śmieci w domowych piecach.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.

Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje o tym, że spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. A najważniejsze jest to, że szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.

Spalanie odpadów  w piecach jest także przyczyną odkładania się szkodliwych substancji w glebie i w wodach gruntowych, które powodują zatruwanie warzyw i owoców uprawianych  w przydomowych ogródkach.  

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy z oddziałami gimnazjalnymi
    43-210 Kobiór
    ul.Tuwima 33

    e-mail szkola_kobior@wp.pl
  • 32 218 82 00

Galeria zdjęć